Flygindustrin och miljön

Sunclass Airlines är ett av de grönaste flygbolagen i världen. Men vi är lyckligtvis inte ensamma.

Gemensamt mål

Branschens intresseorganisationer har satt upp en rad tydliga mål om minskad förbrukning och lägre utsläpp. Bland annat arbetar man med att bygga upp ett gemensamt europeiskt flygledningssystem under namnet European Single Sky. Det kommer på sikt att leda till smidigare ledning av flygtrafiken, färre köer, kortare restider, minskad bränsleförbrukning samt lägre utsläpp. Enbart koldioxidutsläppen kommer att kunna sänkas med tolv procent genom införandet av European Single Sky.

Flygbolagen ska köpa utsläppskvoter för koldioxid

EU:s system för handel med utsläppskvoter träder i kraft 2012 och sätter ett tak på flygbolagens koldioxidutsläpp. Om flygbolagen släpper ut mer än de får tvingas de köpa utsläppskvoter i EU:s system eller utsläppsrätter från klimatprojekt i utvecklingsländer. Systemet ger samma riktlinjer till alla flygbolag inom EU. Vi stöder planen och är förberedda när systemet införs fullt ut.