Luftens bästa miljöval

Sunclass Airlines flyger varje år 2,3 miljoner skandinaver till semesterresmål runt om i världen och hem igen. Det kan vi naturligtvis inte göra utan att det påverkar miljön. Men vi ser till att belastningen blir så liten som överhuvudtaget är möjligt.

Först med miljöomtanken

Redan i mitten på 1990-talet satte vi miljön på dagordningen och beslutade att vårt företag skulle göra en aktiv insats för att minska belastningen. Vid den här tidpunkten var vi de enda i industrin som intog en sådan hållning. Under de senaste två åren har många andra flygbolag lyckligtvis också tagit på sig de gröna glasögonen.

Miljön som en central aspekt av verksamheten

I dag är miljöhänsyn en integrerad del av versamheten och vi arbetar målinriktat med de utmaningar som naturligt nog uppstår när man transporterar så många människor runt i världen. Vårt arbete innebär att vi också betraktas som ett av Skandinaviens ledande flygbolag när det handlar om att visa respekt för miljön. Det är vi naturligtvis stolta över.

Bästa miljövalet på marknaden

Vi har blivit utsedda till det bästa miljövalet på den skandinaviska resemarknaden. Priset delades ut som ett erkännande av ett mångårigt och seriöst miljöarbete.

Många projekt

Miljöhänsyn är ett långsiktigt uppdrag. På följande sidor kan du läsa mer om våra många projekt och vad du själv kan göra för att hjälpa till.