Användning av cookies

Användning av cookies

Cookies krävs för att du ska kunna använda webbplatsen. Vi använder cookies för att lagra information om hur du använder vår webbplats. Vi använder även cookies till statistik och optimering av webbplatsens innehåll och funktioner.

Om du klickar dig vidare på sidan godkänner du också vår användning av cookies.

Läs mer om hur vi använder cookies

Användning av cookies

Cookies krävs för att du ska kunna använda webbplatsen: Läs mer om hur vi använder cookies.

Miljöcertifiering

Som ett av de första flygbolagen har vi fått internationellt erkännande.

Erkänd miljöcertifiering

Vårt målinriktade arbete med miljöförbättringar har lett till att Sunclass Airlines år 2010 blev certifierade enligt den internationella miljöstyrningsstandarden ISO 14001.

Vi är därmed ett av de första flygbolagen i världen som har uppnått det här godkännandet. Samtidigt förband vi oss att från och med januari 2011 följa de riktlinjer som finns beskrivna i standarden och att löpande låta våra insatser och prestationer bli bedömda av ett särskilt certifieringsorgan.

I stora drag handlar det om att vi ska leva upp till alla miljörelaterade lagkrav samtidigt som vi ska uppnå uppsatta mål och minska den sammanlagda miljöbelastningen ytterligare. ISO-standarden innebär dessutom att vi ska följa en rad konkreta standardkrav. Detta kontrolleras via interna och externa revisioner.