Next of Kin entry form

Som gäst hos Sunclass Airlines har du möjlighet att här lämna kontaktuppgifter till dina närmaste anhöriga (Next of Kin) innan du reser med oss.

Då kan Sunclass Airlines kontakta dem i särskilda situationer om det skulle finnas anledning.

Du kan öppna formuläret i ett annan fönster, genom att klicka här